Välkommen till Bishop Hill-sällskapet!

Sällskapets syfte är att sprida intresse för Bishop Hill – den unika svenska kolonin på prärien i Illinois. Vi driver också ett museum i Biskopskulla.

The Bishop Hill Society aims at spreading knowledge and interest for the Swedish utopian colony in Illinois, founded in 1846.

OI_03_Stig_Rojeras_stor    museet_ingang