Bli medlem

Du blir medlem i Bishop Hill Sällskapet genom att sätta in 150 kr (200 kr för familj) på föreningens konto PG 461 60 78-4. Skriv namn, adress, år och telefon/e-post i inbetalningsrutan.

För ytterligare information om medlemskap kontakta styrelsekassören, se ”Kontakta oss” i menyn.