Bli medlem

Du blir medlem i Bishop Hill Sällskapet genom att sätta in 200 kr (250 kr för familj och 300 för förening) på föreningens konto PG 461 60 78-4. Skriv namn, adress, år och telefon/e-post i inbetalningsrutan.

För ytterligare information om medlemskap kontakta styrelsekassören, se ”Kontakta oss” i menyn.

Annons