Kontakta oss

Allmänna frågor om sällskapet.
Ordförande David Isaksson telefon 070-537 06 36, e-post  david(at) globalreporting.net

Hur man gör för att bli medlem eller om medlemsavgiften:
Kassör Håkan Palm,  hakan.palm (at) teleseum.se   tel. 070-883 08 42

Du når oss även på: biskops.kulla(at) bishophill.se

Om Bishop Hill Museet:

Tidsbokningar går att göra under sommarhalvåret, perioden 1 maj – 1 oktober.
Kontakta föreningen på vår Facebook-sida.

Annons