Olov Isaksson-priset

Ett instiftat pris som Bishop Hill-sällskapet årligen utser mottagare av. Kvalificerad är enskild person eller organisation/förening som har uträttat något i sällskapets andra för att stärka kontakterna med Bishop Hill i USA och hålla historien levande. Mottagare av priset offentliggörs på sällskapets årsmöte som vanligtvis hålls under våren.

Annonser