Om sällskapet

Sällskapets syfte är att sprida intresse för Bishop Hill – den unika svenska kolonin på prärien i Illinois. Vi driver också ett museum i Biskopskulla.

The Bishop Hill Society aims at spreading knowledge and interest for the Swedish utopian colony in Illinois, founded in 1846. 

Bishop Hill Sällskapet bildades den 27 maj 1989 i Biskopskulla och har idag cirka 250 medlemmar. Föreningens syfte är att sprida intresse för Bishop Hill-kolonins historia som kom att bli central för hela den kommande svenska emigrationen till Amerika och främja kontakterna med vår vänort Bishop Hill i Illinois.

Föreningen driver Bishop Hill Museet som ligger i Biskopskulla. Bishop Hill Sällskapet anordnar och medverkar vid olika evenemang under året, till exempel utdelning av Olov Isaksson-priset och Höstträffen med en inbjuden föreläsare.

Mer om vad sällskapet arbetar med

Olov Isaksson-priset
Ett instiftat pris som Bishop Hill-sällskapet årligen utser mottagare av. Kvalificerad är enskild person eller organisation/förening som har uträttat något i sällskapets andra för att stärka kontakterna med Bishop Hill i USA och hålla historien levande. Mottagare av priset offentliggörs på sällskapets årsmöte som vanligtvis hålls under våren.

Bulletinen
Vår medlemsskrift med kulturhistoriska artiklar om Bishop Hill och emigranthistorien m.m. Den skickas ut till alla föreningens medlemmar årligen. Redaktör är David Isaksson. Vill du skicka in en text eller har frågor när nästa nummer beräknas komma är du välkommen med din fråga.

Bishop Hill Museet
Föreningen sköter detta lilla museum som är inrymt i  det som var prästgårdens brygghus (från ca 1760) invid Biskopskulla kyrka (ca 10 km från Örsundsbro och 17 km från Enköping). Där finns information om Bishop Hill och Jansoniternas öden i Sverige och Amerika. Där finns också bilder, rättegångshandlingar, forskningsrapporter, tidningar, böcker samt en mängd föremål från pionjärtiden i Bishop Hill, Illinois. Museet har årligen många svenska och amerikanska besökare. Det är öppet alla dagar mellan 1 maj – 1 oktober. Kontakta Stina Smibacker stina_smibacker (at) hotmail.com 070-2308513 för öppettider och guidade visningar. Mer information hittar du under ”Museet” i menyn.

Olof Krans-utställningen
I en till museet närliggande byggnad finns en reproduktionsutställning av naivistmålaren Olof Krans tavlor, med porträtt av kolonister och motiv från den gamla kolonimiljön. Olof Krans blev den främste skildraren av den svenska utopin på prärien. I USA räknas han numera som en av de främsta inom folkkonsten.

Höstträffen eller annat arrangemang
En årlig sammankomst (ofta i oktober) dit alla medlemmar är välkomna att lyssna på en inbjuden föreläsare hör till det vi ordnar. Vissa år har höstträffen ersatts av annat.

Annons