Styrelsen

STYRELSEN, VERKSAMHETSÅRET 2015

Ordförande:
Tommy Andersson, Bulletinredaktör

Ledamöter: 
David Isaksson, vice ordförande, 
hemsidesredaktör

Stina Smibacker, sekreterare, museivärd

Anne Belling, kassör

Anders Rubin, ledamot

Suppleanter:

Karl-Erik Axelsson

Mattias Thurfjell

Kiell Tofters

Annonser