Styrelsen

STYRELSEN, VERKSAMHETSÅRET 2019

Ordförande:
Tommy Andersson, Bulletinredaktör

Ledamöter: 
David Isaksson, vice ordförande, 
hemsidesredaktör

Bengt-Göran Österdal

Håkan Palm, kassör

Kiell Tofters, sekreterare

 

Suppleanter:

Harald Runblom

Ewa Rydåker

Iréne Flygare