Styrelsen

STYRELSEN, VERKSAMHETSÅRET 2021

Ordförande:
David Isaksson, då Bernt Karlsson avgått under perioden

Ledamöter: 

Håkan Palm, kassör

Gunnar Sundelin, ledamot

Kerstin Mickelsson, ledamot

Suppleanter:

Charlotta Medin

Ewa Rydåker

Iréne Flygare