Styrelsen

STYRELSEN, VERKSAMHETSÅRET 2021

Ordförande:
Bernt Karlsson

Ledamöter: 
David Isaksson, vice ordförande

Håkan Palm, kassör

Gunnar Sundelin, ledamot

Kerstin Mickelsson, ledamot

Suppleanter:

Charlotta Medin

Ewa Rydåker

Iréne Flygare