Styrelsen

STYRELSEN, VERKSAMHETSÅRET 2018

Ordförande:
Tommy Andersson, Bulletinredaktör

Ledamöter: 
David Isaksson, vice ordförande, 
hemsidesredaktör

Stina Smibacker, museivärd

Håkan Palm, kassör

Kiell Tofters, sekreterare

Suppleanter:

Harald Runblom

Ewa Rydåker

Karl-Erik Axelsson

 

Annonser